Znaki i oznakowania BHP - instrukcje BHP

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy – ten skrót jest znany każdemu pracownikowi oraz pracodawcy. Znaki z tej grupy mają za zadanie służyć bezpieczeństwu ludzi. Kwestie związane z ich stosowaniem i rozmieszczeniem są ściśle regulowane przez polskie prawo. Przepisy BHP określają również dokładnie ich treść oraz wygląd. W każdym miejscu pracy musi się znajdować regulamin i instrukcja BHP, czyli gotowy plan na wypadek wystąpienia określonego zagrożenia lub w celu wykluczenia zagrożenia na danym stanowisku pracy i miejscach użyteczności publicznej. W naszej ofercie znajdują się tylko takie znaki i instrukcje BHP, które spełniają wszystkie normy prawne. Zapraszamy się do zapoznania z naszym asortymentem i skorzystania z gotowych rozwiązań bardzo wysokiej jakości.

Spis grup instrukcji:
 • A. Instrukcje ogólne
 • B. Obróbka metali
 • C. Spawanie
 • D. Czyszczenie powierzchni
 • E. Chemia i tworzywa sztuczne
 • F. Obróbka drewna
 • G. Transport
 • H. Magazynowanie
 • I . Warsztaty samochodowe
 • J. Roboty budowlane
 • K. Roboty instalacyjne elektryczne
 • L. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne CO I GAZ
 • M. Roboty instalacyjne powietrzne
 • N i O. HACCP (duży wybór)
 • P. Poligrafia
 • Q. Przemysł odzieżowy
 • R. Biuro
 • S. Szkoły i placówki publiczne
 • T. Inne
 • U. Wyciągi z przepisów
 • V. Instukcje różne
 • W. Rolnictwo
 • X. Służba Zdrowia
a także:
 • - Ogólne
 • - Sklep spożywczy
 • - Zakłady żywienia zbiorowego
 • - Mała gastronomia
 • - Piekarnia
 • - Wytwórnie żywności
 • - Środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • - Magazyn spożywczy mrożonek